First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.
 • PRŮMYSL
 • ZEMĚDĚLSTVÍ
 • OBCE A OSTATNÍ
 • CESTOVNÍ RUCH
 • ZDROJE A ÚSPORY

Dotace z EU 2014 - 2020

EKONOMIKA HÝBE TRHEM A MY HÝBEME EKONOMIKOU

Jsme poradenská společnost plně připravená na Vaše požadavky s cílem poskytnout Vám dokonalé a kompletní služby. Prostřednictvím realizace rozvojových programů v oblasti průmyslu, infrastruktury, vzdělávání, cestovního ruchu či zemědělství se snažíme do všech regionů České republiky získat nové investory. Nastartování investic za podpory evropských fondů současně považujeme za neopakovatelnou příležitost pro zvýšení životní úrovně všech obyvatel naší země.

Naše spol. FIC Consult s.r.o. zahájila svou činnost v roce 1998. Od tohoto roku se neustále snažíme přizpůsobovat naše služby aktuálním potřebám klientů a to ať z oblasti podnikatelů tak i z oblastí obcí a ostatních municipalit.

Jsme dynamicky se rozvíjející firmou, která reaguje na výzvy trhu a nabízí služby na vysoké profesionální úrovni. Naší silnou stránkou je znalosti ekonomického trhu, cílevědomost a nemalé zkušenosti o čemž svědčí naše kvalitní reference ( dále jen sekce reference ).

Poskytujeme komplexní servis v oblastech

 • dotací a zvýhodněných úvěrů z Evropské unie 
 • poradenství pro veřejnou sféru
 • podnikové poradenství
 • veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. a dle podmínek Operačních programů
 • ekonomický a účetní servis včetně poradenství
 • tvorba strategií rozvoje regionů, obcí, měst a MAS

Naši klíčoví experti jsou mimo jiné členy následujících komor a organizací

 • Českého institutu Interních Auditorů
 • Jsme členy odborných komisí pro využití dotací z EU
 • Jsme v oficiální databázi poradců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Předsedáme Institutu evropských poradců, o.s. 
 • Jsme atestovaný pro OPŽP ( Operační program Životního prostředí )
 • kauč MPo v rámci OPPI, CzechEkoSystem

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Těšíme se na budoucí spolupráci.

Mgr. Richard Andrle, MBA
ředitel společnosti
FIC Consult s.r.o.