First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

EXPANZE

Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB. 

Parametry úvětu:

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 1 – 45 mil. Kč
 • až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)
 • odklad splátek až 3,5 roku
 • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč

Zvláštní podporované aktivity

 • výše úvěru 650 tis. – 60 mil. Kč
 • splatnost až 10 let
 • odklad splátek až 4 roky
 • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč

Na co jej můžete použít?

 • k pořízení nových strojů a zařízení
 • k pořízení či rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti
 • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Pro koho je určen?

 • pro malé a střední podnikatele podnikající (plánující podnikat) v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších