First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Nemovitosti 

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace 1 mil. – 30 mil. Kč
  • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • projekt rekonstrukce objektu (+ přístavba, + úpravy venkovného prostranství)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Specifika a omezení:

  • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
  • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt