First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Školicí střediska 

Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra nebo o školení teorie či praxe. Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky (stroje, technologie, měření atd.)? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce školicích center
 • pořízení vybavení školících prostor – HW, nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky, stroje, technologie
 • pořízení vzdělávacích programů - SW

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data)
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví