First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Modernizační fond
Výzva k předkládání projektových záměrů - RES+

Představujeme Vám tzv. Modernizační fond ČR jež podporuje českou energetiku. Cílem Modernizačního fondu je snížení závyslosti na fosilních zdrojích, úspora energií a kvalitnější hospodaření s energiemi.

Podporovaná opatření RES+
Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energ. hospodářství:
   - fotovoltaické elektrárny (FVE),
   - geotermální zdroje energie (GTE).

 Výše dotace

Podnik/Podpora (v %)

Praha

Ostatní regiony

Malý podnik

65%

80%

Střední podnik

55%

70%

Velký podnik

45%

60%

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

·        dlouhodobý hmotný majetek (vlastní FVE)

·        energetický posudek

·        projektová dokumentace

·        TDI, BOZP max. do 3% z hlavních realizačních výdajů

Jak na žádost - žádost o dotaci je dvoukolová:
a) Předložení projektového záměru: od 30.11.2020 do 01.02.2021
b) Předložení dokladů a vlastní žádosti o dotaci  jaro 2021

 

Snižte si energetické výdaje výroby.

 

Naše služby

  • Předběžnou (registrační) žádost
  • Komunikace s projekční kanceláří v rámci návrhu FVE
  • Plná žádost o dotaci
  • Kontrola dokladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Výběrové řízení dle Zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
  • Komunikace s řídícím orgánem
  • Žádost o proplacení dotace
  • Monitoring dotace