First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Proč využít právě naší společnost:

 1. Máme kvalitní reference z oblasti podnikatelů i obcí.
 2. Máme odborné zkušenosti s dotacemi tzv. ,,na klíč".
 3. Disponujeme kvalitním týmem manažerů. - viz.:  http://www.dotace.org/33/kontakty/
 4. Máme za sebou desítek prezentací a přednášek o dotacích z EU.
 5. Máme propracován systém řízení konzultací dle ČSN EN ISO 9001 : 2009.
 6. Byli jsme vyhlášeni jako nejlepší poradenská agentura roku 2006 (ČMZRB).
 7. Jsme pojištěni - pojištění profesní odpovědnosti ve výši 20.000.000,- Kč.
 8. Náš tým ( manažeři ) jsou členy  různých asociací a sdružení např.
  -  Předsedáme Institutu evropských poradců, o.s.
  -  Pravidelně absolvujeme školení pro využívání dotací z EU a pro podporu MSP
 9. Předsedáme Institutu evropských poradců - IEP.
 10. Jsme v oficiální databázi poradců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 11. Jsme akreditováni pro Operační program Životní prostředí
 12. Jsme držiteli certifikátu Důvěryhodnosti A  pro rok 2018 jsme v kategorii AA+
 13. Jsme v oficiální databázi kaučů - Autorizovaný kauč MPO v programu CzechEkoSystem (OPPI) 
 

REALIZOVANÉ (SCHVÁLENÉ) PROJEKTY

V 10-11/2018 schváleno 23 projektů OPPIK (Inovace, Aplikace, Úspory energie, FVH, Potenciál atd.)

Subjekt:
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalemského, z.s.                                                
Název:
Pomoc Sýrii - výtahy a elektrogenerátory
Druh reference:
Humanitární dotace ČR ,,MZV 2019"  
Referenční list:
záměr 5 mil. Kč / dotace 90% 
www: www.st-lazarus.cz

 

Subjekt: ZŠ Chroustovice
Název:
Přírodovědná učebna
Druh   reference:  IROP, SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. 
Referenční  list:        Referenční list zde                                                                                                                                                             
   

 

Subjekt:
Vyšší odborná škola, Střední škola a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Kutná Hora
Název:
SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen
Druh reference:
IROP, 33. výzva, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SC 2.4)
Referenční list: Referenční list zde

 

Subjekt:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče
Název:
Malířské centrum
Druh reference:
IROP, 32. výzva, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SC 2.4)                               
Referenční list: Referenční list zde

 

Subjekt:
Obec Slepotice                                                                                                                                         
Název:
B.J. 5PB - Dům s pečovatelskou službou Slepotice
Snížení energetické náročnosti MŠ Obce Slepotice
Druh reference:
MMR - Podpora sociálního bydlení ,,DT1 Pečovatelské byty"
OPŽP - 39 výzva, 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití OZE
Referenční list: Referenční list zde a zde

 

Subjekt:
Obec Dětmarivice                                                                                                 
Název:
Domov pro seniory
Druh reference:
Dotace MPSV, 013 310 Rozvoj a obnova materiální a tech. základny sociálních služeb 2016-2020
Referenční list:
Referenční list zde
www: www.detmarovice.cz

 

Subjekt:
Dopravní podnik Ostrava a.s.       
Název:                         
Odbavení cestujících ve vozidlech MHD v DPO prostřednictvím bezkontaktních bankovních platebních karet             
Druh reference:
Integrovaný regopnální OP (IROP), SC:1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, Telematika
Referenční list: Referenční list zde
www: www.dpo.cz

 

Subjekt:
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalemského, z.s.                                                
Název:
Pomoc Sýrii - elektrogenerátory
Druh reference:
Humanitární dotace ČR ,,MZV 2016"  
Referenční list:
záměr 2,8 mil. Kč / dotace 90% 2,5 mil. Kč
www: www.st-lazarus.cz

 

Subjekt: NATURA DK a.s.                                                                                                                     
Název: Zavedení výroby stroje na čištění a nakládání cukrové řepy
Druh reference: OPPI, Rozvoj, Inovace
Referenční list: Referenční list zde
www: www.naturadk.cz

 

Subjekt:
Město Železný Brod                                                                                                                 
Název:
Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
Druh reference: OPŽP, 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Referenční list:
Referenční list zde

 

Subjekt:
Bonar a.s.        
Název:
Rozšíření výrobních kapacit společnosti BONAR a.s.                                                             
Druh reference: OPPI, Rozvoj
Referenční list:
Referenční list zde
www: www.bonar-as.cz

 

Subjekt:
Obec Zámrsk                                                                                                                           
Název:
Kanalizace Zámrsk - Janovičky
Druh reference:
OPŽP, záměr: 49 mil. Kč
Referenční list:
Referenční list zde
www: http://www.zamrsk.cz/

 

Subjekt:
ERA - PACK s.r.o.                                                                                                                      
Název:
Rekonstrukce nemovitosti spol. ERA - PACK s.r.o.
Pořízení strojů pro obalovou techniku společnosti ERA-PACK s.r.o.
Nákup nového technologického vybavení společnosti ERA - PACK s.r.o.
Nákup zametacího vozu
Druh reference:
OPPI, Nemovitosti, Rozvoj, OPŽP
Referenční list:
Referenční list zde a zde a zde
www: http://www.erapack.cz/

 

Subjekt: TRIPLEX CZ s.r.o.                                                                                                                    
Název: Technologie pro výrobu nových výtahů a komponentů TRIPLEX CZ s.r.o.
Druh reference: OPPI, Inovace
Referenční list: Referenční list zde
www: www.triplex.cz

 

Subjekt: Psychiatrická nemocnice Bohnice
Název: Oprava krytiny střešního pláště kostela sv. Václava v areáli Psychiatrické nemocnice Bobnice.
Druh reference: Norské fondy, CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění
Referenční list: Referenční list zde
WWW: http://www.plbohnice.cz/

 

Subjekt: Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí                                                                        
Název:
Zateplení sokolovny v Klášterci nad Orlicí
Druh reference:
Operační program Životní prostředí, osa 3
Referenční list:
Referenční list zde
www: http://www.sokolklasterec.cz/

 

Subjekt:
M.Karlík - distribuce s.r.o.                                                                                                      
Název:
Investice do provozu výroby potravin
Druh reference:
Program rozvopje venkova ČR, 20 kolo
Referenční list:
Referenční list zde
www: http://www.karlik-distribuce.cz/                                                                                           

 

Subjekt AGILE, spol. s r.o.
Název: Depolymerizační linka Agile spol. s r.o.
Druh reference: Operační program Životní prostředí (OPŽP) - 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, výzva LII
Referenční list: Referenční list zde
WWW: www.agilevm.cz

 

Subjekt AHV Ekologický servis s.r.o.
Název: Regranulační linka 
Druh reference: Operační program Životní prostředí (OPŽP) - 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, výzva LII
Referenční list: Referenční list zde
WWW: www.ahv.cz

    

Subjekt D a H Uničov s.r.o.
Název: Pořízení technologiíí pro spol. D & H Uničov s.r.o.
Druh reference: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost                                    
Referenční list: Referenční list zde
WWW: www.dah.cz


 
PLAST Komplet s.r.o.
Mobilní drtící linka s nakládačem - PLAST Komplet s.r.o.
Operační program Životní prostředí (OPŽP) - 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, výzva LII
Referenční list zde
 
 
PLAST Komplet s.r.o.
Regranulační linka - PLAST Komplet s.r.o.
Operační program Životní prostředí (OPŽP) - 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, výzva LII
Referenční list zde
 
 
FORT-PLASTY s.r.o.
Nákup technologického vybavení
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - ROZVOJ III. Výzva - II. prodloužení
Referenční list zde
 
 
Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
Technologie pro výrobu tlakových nádob
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - ROZVOJ III. Výzva - II. prodloužení
Referenční list zde
 
 
Pavel Rejman
Nákup technologického vybavení pro truhlářskou výrobu
 
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - ROZVOJ III. Výzva - II. prodloužení
Referenční list zde
 
 
JKS & TRADE MORAVIA s.r.o.
Doplnění výrobní technologie a skladového hospodářství 
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - ROZVOJ III. Výzva - II. prodloužení
Referenční list zde
 
 
TRIPLEX CZ s.r.o.
Technologie pro výrobu nových výtahů a komponentů TRIPLEX CZ s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - Inovace, Inovační projekt, IV. Výzva - III. prodloužení
Referenční list
zde 
  
 
Miroslav Janků BSK
Nákup nových technologií pro zefektivní výroby 
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - ROZVOJ III. Výzva - II. prodloužení
Referenční list zde
 
 
Město Železný Brod
Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
Operační program Životní prostředí (OPŽP) - 52. Výzva, Zkvalitnění nakládání s odpady
Referenční list zde
 
 
Město Železný Brod
Kontejnerová stnání na tříděný odpad v Železném Brodě
Operační program Životní prostředí (OPŽP) - 52. Výzva, Zkvalitnění nakládání s odpady
Referenční list zde
 
 
Natura DK, a.s.
Zavedení výroby stroja na čištění a nakládání cukrové řepy
Operační program Podnikání a inovace - Inovační projet - Výzva IV. - II. prodloužení
Referenční list
zde
 
 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky, 5. kvétna 383

"Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji - rámcová smlouva".
Příprava dvou projektů z ESF, OPLZZ
Referenční listy
zde a zde
 
 
TORO a.s.
Nový vozový park spol. TORO a.s.
Program rozvoje venkova ČR
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Záměr 5.400.000,- Kč
 
 
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
Nákup stroje na broušení špic a podbrusů inovovaných vrtáků - Nástroje CZ s.r.o.
Operační program Podnikání a inovace - Inovační projekt - Výzva IV. - II. prodloužení
Referenční list
zde
www.nastrojecz.cz
 
 
KOVO-M s.r.o.
Zavedení výroby kazet na tvarování papírových vazeb knih
Operační program Podnikání a inovace - Inovační projekt - Výzva IV. - II. prodloužení
Referenční list
zde
 
 
M-Silnice a.s.
Snížení emisí TZL na lomu Žumberk
Operační program Životní prostředí
opatření 2, Zlepšení kvality ovzduší a omezení emisí
VŘ dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
referenční list zde
  
 
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
Snížení emisí TZL v areálu společnosti BASF Chrudim
Operační program Životní prostředí,
opatření 2, Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí
Referenční list
zde
 
 
Obec Vítězná
Energetické úspory – ZŠ Vítězná
Operační program Životní prostředí, opatření 3.1
záměr ve výši 7.393.843,-Kč
Referenční list
zde
 
 
Obec Ostrov
LBK Sahara k.ú. Ostrov u Lanškrouna

Operační program Životní prostředí,
6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Výše dotace 100% v režimu de minimis
http://www.obecostrov.cz/
Referenční list
zde

 
 
K.D.O. Servis s.r.o.
Pracoviště podélného dělení hutního materiálu
OPPI, Rozvoj III. prodloužená výzva

 
 
Černý Components s.r.o.
Přístavba a rekonstrukce výrobní haly s kotelnou

záměr 25 mil,-Kč / dotace 12 mil.,-Kč
OPPI, Nemovitosti II. prodloužená výzva
http://www.ccerny.cz/
 
 
Kovo Koukola s.r.o.
Rozšíření strojového parku KOVO Koukola
záměr okolo 19 mil. Kč
OPPI, Rozvoj III. prodloužená výzva
www.koukola.cz
 
 
JVP Praha a.s.

Pořízení automatických výrobních linek společnosti JVP Praha a.s
záměr okolo 48 mil. Kč
OPPI, Rozvoj III. prodloužená výzva
www.jvp.cz
 
 
CIMBRIA HMD, s.r.o.

Nákup technologií ke zpracování ocelových plechů
záměr okolo 39 mil. Kč
OPPI, Rozvoj III. prodloužená výzva
www.combria.com
 
 
Janků Miroslav - BSK

Nákup strojního a technického vybavení
záměr okolo 18,5 mil. Kč
OPPI, Rozvoj III. prodloužená výzva

 
 
ERA-PACK s.r.o.
Rekonstrukce nemovitostí spol. ERA-PACK s.r.o.
záměr 20.854.000,-Kč / dotace 8.341. 000,-Kč
OPPI, Nemovitosti II. prodloužená výzva
www.erapack.cz
 
 
Nástroje CZ, s.r.o.
Rekonstrukce výrobní haly Ždánice - Nástroje CZ, s.r.o.
záměr 32.000.000,-Kč / dotace 16.000.000,-Kč
OPPI, Nemovitosti II. prodloužená výzva
www.nastrojecz.cz
 
 
Expono Steelforce a.s.

Nákup ICT vybavení - Expono Steelforce, a.s.
OPPI, ICT v podnicích II. prodloužená výzva
www.expono.cz
 
 
Římskokatolická farnost Zámrsk

OPRAVA KOSTELA A MÁRNICE VE SLATINĚ
dotace 90%,4.679.999,-Kč
PRV,  Rozvoj kulturního dědictví 
referenční list
zde
 
 
Kovo Koukola s.r.o
VaV pracoviště pro vývoj obráběcích strojů
OPPI - Potenciál
dotace 60% tj.: 9.500.000,-Kč
www.koukola.cz
 
 
Nessap s.r.o.
Nákup CNC laserového stroje pro VaV
PRV - Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
dotace 50% tj.: 5.000.000,-Kč
http://www.cncstroje.cz
 
 
Střední škola potravinářská, Smiřice
Energetické úspory - SŠ potravinářská Smiřice
Operační program Životní prostředí
dotace 3.800.000,-Kč
www.ssp-smirice.cz
Referenční list 
ZDE
 
 
Ekoklima A/C, s.r.o.

Program rozvoje venkova 2011 (14.kolo)
dotace: 60% - schválený projekt
 
 

Novos Nová Paka s.r.o.
Program rozvoje venkova 2011 (14. kolo)
dotace: 45% - schválený projekt
 
 
LIGMA spol. s r.o
Stavební úpravy výrobního areálu v Litomyšli
dotace 60%, tj.: 36.596.000,-Kč
OPPI, Nemovitosti II. výzva
www.ligma.cz
 
 

ACE Trade s.r.o.
Výstavba výrobnch prostor firmy ACE Trade spol. s r.o.
dotace 60%, tj.: 22.080.000,-Kč
OPPI, Nemovitost II. výzva
www.acetrade.cz
 
 
EXPONO Steelforce, a.s.
Stavební úpravy haly v Adamově - EXPONO
dotace 60%, tj.: 20.561.000,-Kč
OPPI, Nemovitosti II. výzvy
www.expono.cz
 
 
Novos Nová Paka, s.r.o.
Rozšíření materiálně-technické základny pro VaV Novos Nová Paka
dotace 60%, tj.: 4.158.000,-Kč
OPPI, Potenciál

www.kominycz.org

 
  
ACE Trade s.r.o.
Zavedení výroby nově vyvinutých chemických přípravků
dotace 60%, tj.: 8.000.000,-Kč
OPPI, Inovace

www.acetrade.cz

 
  
VAPK, s.r.o.
PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY KOUŘOVODŮ PUSTIMĚŘ
dotace 60%, tj.: 22.928.000,-Kč
OPPI, Nemovitosti II. výzva
www.vapk.cz
 
 
Římskokatolická farnost Radhošt
Kostel sv. Jirí v Radhošti a drevená zvonice
dotace 90%,cca 5.000.000,-Kč
PRV,  Rozvoj kulturního dědictví
http://www.holicko.cz/radhost/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/313281381900427-udalosti-v-regionech-vikend/obsah/259160-barokni-kostel-zachranen/
referenční list
zde

 
 
EEA Tech, s.r.o.
dotace 60%, tj.: 5.399.000,-Kč
OPPI, NEMOVITOSTI II. výzva
www.aeroenergine.cz
referenční list
ZDE
 
 
LH Mikrotech, s.r.o.
Program rozvoje venkova 2011 (14. kolo)
dotace 53% - projekt schválen

 
 
Petr Pross
STAVEBNÍ ÚPRAVY HALY PRO PILAŘSKOU VÝROBU
dotace 60%, tj.:3.747.000,-Kč
OPPI, Nemovitosti II. výzva

 
  
Robotrio, s.r.o
.
dotace 60%, tj.: 1.500.000,-Kč
OPPI, Rozvoj II. výzva
www.robotrio.cz
(Referenční list
ZDE)
 
 
Tělocvičná jednota Sokol Nasavrky
dotace 92,5%, 24.000.000,-Kč 
Regionální operační program ROP NUTS II Severovýchod
http://www.sokol-nasavrky.wz.cz/
 
 
Obec Obědovice

Program rozvoje vennova - rozvoj vesnic
PRV VI. výzva
referenční list
ZDE a ZDE
 
 
Obec Malá Úpa
Program rozvoje vennova - rozvoj vesnic
PRV VI. výzva
referenční list
ZDE
 
 
Obec Královec
Program rozvoje vennova - rozvoj vesnic
PRV VI. výzva
referenční list
ZDE
 
 
Obec Javorník

Program rozvoje vennova - rozvoj vesnic
PRV VI. výzva
referenční list
ZDE
 
 
Obec Bořice

Program rozvoje vennova - rozvoj vesnic
Občanské vybacení a služby
dotace 90%, tj.: 5.981.340,- Kč
PRV II. výzva
referenční list
ZDE a ZDE
www.obec-borice.info
 
 
JKS & TRADE MORAVIA s.r.o.
Nákup technologií pro výrobu dřevoobráběcích strojů
dotace 60%
OPPI, Rozvoj III. výzva
www.jks.cz
 
 
CIMBRIA HMD, s.r.o.
Nákup strojů pro kovovýrobu
dotace 50%, tj.: 5.150.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva
www.cimbria.com
 
 
ESIKA s.r.o.
Nákup technologií pro osazování SMD součástek
dotace 60%, tj.: 5.340.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva
www.esika.cz
 
 
EXPONO  Steelforce a.s. 
Technologie pro pálení EXPONO, a.s.
dotace 60%, tj.: 8.880.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva
www.expono.cz
 

 
Poličská stavební s.r.o.
Technologie pro zpracování plechů a technologie pro zpracování plastových desek
dotace 60%. tj.: 1.204.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva
 
 
FinePro s.r.o.
Nákup příčné řezačky papíru
dotace 60%, tj.: 2.820.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva

 
 
Trifox s.r.o.
Nákup ofsetového tiskového stroje - TRIFOX s.r.o.
dotace 60%, tj.: 9.600.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva
www.trifox.cz
 
 
Otex Bludov s.r.o.
Nákup jehlového stavu - OTEX Bludov s.r.o.
dotace 60%, tj.: 3.600.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva

 
 
Davsch s.r.o.
Nákup nových technologií - Davsch
dotace 60%, tj.: 9.000.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva
www.davsch.eu
 
 
Bonar a.s.
Nákup CNC zařízení pro kontrolní operace k účelu zvyšování efektivity
dotace 60%, tj.: 3.600.000,-Kč
OPPI, Rozvoj III. výzva
www.bonar-as.cz
 
 
Labská hotelová střední odborná škola a střední odborné učiliště s.r.o.
Labská hotelová škola - gastroučebna
dotace 90% ( de minimis ), tj.: cca 5.000.000,-Kč
ROP NUTS II. Severovýchod, opatření 4.2
http://www.lhs.pardubice.indos.cz
 
 
ERA PLUS a.s.
holding společnosti ERA PACK, s.r.o., Perfo Linea a.s., Linea Metal Chrudim s.r.o.
Výběrové řízení dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
nadlimitní, stavební práce , cena cca 140.000.000,- Kč

 
 
ATLANTIS Litomyšl
Rekonstrukce a rozšíření výrobní haly
dotace 60%, tj.: 4.800.000,-Kč
OPPI - Nemovitosti II. výzva
www.atlantis-bazeny.cz
 
 
OVOCNÉ SADY SYNKOV s.r.o.
dotace 50%, cca 5.000.000,-Kč
Program rozvoje venkova ČR, III. Rozvoj cestovního ruchu

 
 
AVAR YACHT Vladimír Navrátil
Nová montážní hala - Veverská Bítýška
dotace 60%, tj.: 4.620.000,-Kč
OPPI - Nemovitosti II. výzva
http://www.avaryacht.cz/
 
 
S.O.S. Dekorace, s.r.o.
Účast na veletrhu Christmasworld 2011
OPPI, Marketing II. výzva
http://kvetinove.dekorace-sos.cz/
 
 
Poličská stavební s.r.o.
Stavební úpravy č.1, Střítež - Výrobní objekt
dotace 60%, tj.: 14.500.000,-Kč
OPPI - Nemovitosti II. výzva

 
 
Pavel Rejman
Rekonstrukce truhlárny Pavel Rejman
dotace 60%, tj.: 4.872.000,-Kč
OPPI - Nemovitosti II. výzva

 
 
MGM, spol. s r.o.
dotace 50%
OPPI, Marketing II. výzva
www.mgm-tabor.cz
 
 
Vít Hroch (Dřevovýroba - Pilařství s.r.o.)
dotace 60%
PRV, III..2 Podpora zakládání podniků 

 
 
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o.
dotace 50%, tj.: 15.355.000,-Kč
OPPI, Školící střediska
www.pfahnl.cz
 
 
BARTOŠ DŘEVOSTAVBY s.r.o.
dotace 60%, cca 8.000.000,-Kč
PRV, III, 1.1. Diverzifikace
www.bartos.cz
 
 
Bonar a.s.
dotace 60%, tj.: 4.500.000,-Kč
OPPI, Rozvoj II. výzva
www.bonar-as.cz
 
 
Kytos s.r.o.

dotace 60%, tj.: 3.840.000,-Kč
OPPI, Rozvoj II. výzva
www.kytos.cz
 
 
JKS & TRADE MORAVIA s.r.o.

dotace 60%
OPPI, Rozvoj II. výzva
www.drevoobrabecistroje.cz
 
 
JKS & TRADE MORAVIA s.r.o.
dotace 60%
OPPI, Potenciál II. výzva
www.drevoobrabecistroje.cz
 
 
NOVABRIK CZECH, s.r.o.
dotace 60%, tj.: 10.200.000,-Kč
OPPI, Rozvoj II. výzva
www.novabrik.cz
 
 
Dřevovýroba - Pilařství s.r.o.
dotace 60%, tj.: 8.700.000,-Kč
OPPI, Rozvoj II. výzva

 
 
Petr Příkaský
dotace 50%, tj.: 2.500.000,-Kč
OPPI, Rozvoj II. výzva

 
 
AGILE spol. s r.o.
dotace 50%, 9.000.000,-Kč
Operační program životní prostředí ( OPŽP ) opatření 4.1
http://www.agilevm.cz/
 
 
AGILE spol. s r.o.
výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
nadlimitní, dodávky
http://www.agilevm.cz/
 
 
KOVOZAL s.r.o.
Operační program podnikání a Inovace ( NEMOVITOSTI )
DOTACE 60%, cca 9 mil. Kč
www.kovozal.cz 
 
 
JVP Praha s.r.o.
Operační program podnikání a Inovace ( NEMOVITOSTI )
DOTACE 50%, cca 11 mil. Kč
www.jvp.cz
 
 
FinePro s.r.o.
Operační program podnikání a Inovace ( NEMOVITOSTI )
DOTACE 60%, cca 12 mil. Kč

 
 
Tiskárna Horáček s.r.o. ( Vamberk )
Operační program podnikání a Inovace ( ICT v podnicích )
DOTACE 60%, cca 3 mil. Kč
http://www.tiskhoracek.cz/
 
 
GCE a.s.
Operační program podnikání a Inovace ( Potenciál na VaV  )
DOTACE 40%, cca 3 mil. Kč
http://www.gce.cz


III. 1.2 Podpora zakládání a rozvoj mikropodniků ( Progam rozvoje venkova )
podáno 25 žádostí o dotaci z PRV ČR
schváleno 25 žádostí ( 100% úspěšnost )


III. 1.3 Podpora cstovního ruchu ( Progam rozvoje venkova )
- Tomáš Hejduk ( výstavba hotelu v Deštné v OH ) www.hejduksport.cz
- MUDr. Obdržálková J
- HS Variant s.r.o.
 

Společnost Realizace / sídlo druh činnosti Operační program

DK Styl Ing. V. Kruliš
www.dkstyl.com

Česká Třebová Kovovýroba OPPP
Stavomont CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí Stavebnictví OPPP
Javůrek CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí Stavebnictví OPPPOPPP
Flor s.r.o. Sezemice Recyklace OPPP

Napos s.r.o.
www.napos.cz

Předměřice n. L. Recyklace Národní program

Ekoline Group. s.r.o¨
www.elg.cz

Česká Třebová Recyklace OPPP

Sovis s.r.o.
www.sovishk.cz

Hradec Králové Stavebnictví Phare -Technologie

Váhy - Jas, s.r.o.
www.vahyjas.cz

Svitavy Kovovýroba SROP

Váhy - Jas, s.r.o.
www.vahyjas.cz

Svitavy Kovovýroba OPPP
Bromach Lanškroun s.r.o. Lanškroun Obchod, stavebnictví OPPP

Antikor Letohrad
www.antikor.net

Letohrad Kovovýroba OPPP
Opravy strojů Kobeřice s.r.o. Kobeřice Kovovýroba OPPP
Fínka s.r.o. Čenkovice Ubytování OPPP
MADOP s.r.o. Ústí nad Orlicí Ubytování, stravování OPPP
Obec Zádolí Zádolí Plynofikace Bankovní úvěr
Pal -Eko s.r.o. Český Krumlov Výroba, recyklace Národní program
Truhlářství Falta Výprachtice Výroba OPPP

Bonar, a.s.
www.bonar-as.cz

Šumperk Kovovýroba SROP +Výběrové řízení

Gama Ocel, s.r.o.
www.gamaocel.cz

Hodonín Konovýroba OPPP +Výběrové řízení
ALLCORA s.r.o. Česká Třebová Výroba, obchod SROP
Mrazírny Dašice a.s.
MD Logistika a.s.
Dašice
Dašice
Výroba, logistika
Výroba, logistika
OPPP
Nár. program
Výběrové řízení
Truhlářství Jansa Dolní Dobrouč Truhlářství OPPP
Truhlářství Pištora Vysoké Mýto Truhlářství OPPP
VÝROBA TEXTÍLIÍ - Šalý Choceň Textilní výroba OPPP

Luč, s.r.o.
www.drevovyrobasazava.cz

Lanškroun Dřevovýroba OPPP

Tamoto -Topič
www.tamoto.cz

Holice vČechách Kovovýroba OPPP
Kramář Marek Vyškov Truhlářství SROP
Truhlářství - Sedlák Blansko Dřevovýroba OPPP

Jcee, s.r.o.
www.jcee.cz

Lanškroun Kovovýroba OPRLZ

Forez, s.r.o.
www.forez.cz

Ostrov u Lanškrouna Kovovýroba OPRLZ

Elfra, s.r.o.
www.elfra.cz

Chrudim Výroba OPRLZ + OPPP
Kapado, s.r.o. Vysoké Mýto Nákup, prodej OPPP
Roubal Jiří Lanškroun Kovovýroba OPPP

Tectona, s.r.o
www.interio.cz

Litomyšl Dřevovýroba SROP+ Výběrové řízení
Hotel Praha Potštejn, s.r.o Potštejn Ubytování, stravování OPPP
Antonín Šlajs Domažlice Truhlářství OPPP
Miloš Pokorný Vysoké Mýto Kovovýroba OPPP

ESIKA s.r.o.
www.esika.cz

Brno Kovovýroba SROP
Jaromír Cigánek Hodonín Kovovýroba SROP
Źďára Miroslav Litomyšl Truhlářství SROP+ Výběrové řízení

ROBOTRIO, s.r.o
www.robotrio.cz

Šumerk Kovovýroba SROP

Agentura TRIFOX, s.r.o¨
www.trifox.cz

Šumerk Tiskárna SROP+ Výběrové řízení

Consultour, s.r.o.   
www.consultour.cz

Jičín       Cestovní ruch SROP   

V.A.P.K, s.r.o.
www.vapk.cz

Vyškov Kovovýroba SROP
MP Nástrojárna, s.r.o. Úpice Kovovýroba

SROP

VT stav, s.r.o.

Kroměříž Stavebnictví SROP

Melichar CZ, s.r.o.
www.melichar.cz

Úpice Obchod OPPP

Optics Trade spol. s r.o.
www.optics-nj.cz

Nový Jičín Optická výroba

Výběrové řízení

Trifox, s.r.o.
www.trifox.cz
Šumperk Tiskárna Výběrové řízení

Mohaex, s.r.o.
www.mohaex.eu

Svitavy Dřevozpracování Výběrové řízení

Mohaex, s.r.o.
www.mohaex.eu

Svitavy Dřevozpracování M-Záruka - OPPI

EN Nástroje s.r.o.
www.modulsoft.cz

Kyjov Kovovýoba ROZVOJ
Nástroje CZ, s.r.o. Kyjov Kovovýroba Marketing

BONAR, a.s.
www.bonar-as.cz

Šumperk Kovovýroba

Progres - OPPI

Bonar, a.s.
www.bonar-as.cz

Šumperk Kovovýroba Certifikace

ESIKA s.r.o.
www.esika.cz

Brno Kovovýroba Výběrové řízení

Aqua Park Špindlerův Mlýn s.r.o
www.aquaparkspindl.cz

 Špindlerův Mlýn Cestovní ruch SROP
Václav Váško Skuteč  Sběrné dvory

OPPI

KartoTisk s.r.o.
www.kartotisk.cz
Šumperk Tiskárna Výběrové řízení
STV Grou a.s.
www.stvgroup.cz
Praha Výroba munice Výběrové řízení
 ANO - nábytek Hensl
www.ano-nabytek.cz
 Moravská Třebová  Truhlářství  OPPI
Roubal Jiří - Kovovýroba Lanškroun Kovovýroba OPPP
P-Systems s.r.o. Vysoké Mýto Výroba a zpracování OPPI

 

 

Optics Trade s.r.o.  
www.optics-nj.cz                

Nový Jičín                    Optická výroba              Rozvoj -OPPI                 
Gapilax s.r.o. Jeseník  Dřevovýroba  Rozvoj - OPPI

STV Group a.s. 
www.stvgroup.cz

Praha  Výroba munice  Rozvoj - OPPI 
FOP centrum
www.fopcentrum.cz
Černá v Pošumaví Tiskárna Rozvoj - OPPI

STS Šumperk, a.s.
www.stsas.cz

Šumperk Slévárenství Rozvoj - OPPI
CH-PLAST s.r.o. Třebíč  Zpracování plastů Rozvoj - OPPI
Výběrové řízení

Strojírna Slavíček, s.r.o.
www.strojirnaslavicek.cz

Velká Bíteš Kovovýroba OPPI sch. RŽ

Steel-tech s.r.o.
www.steel-tech.cz

Jihlava Kovovýroba PRV - schváleno

WoTech s.r.o.
www.wotech.cz

Lanškroun Elektro výroba OPPI
Výběrové řízení

STV Group a.s.
www.stvgroup.cz

Chrast Výroba munice Marketing - OPPI
Ing. Jindřich Husák Lhoty u Potštejna Dřevovýroba PRV - schváleno

STV Group a.s.
www.stvgroup.cz

Chrast Výroba munice ICT v podnicích - OPPI

Petr Příkaský - Pekařství

Hodonín  Pekařství Rozvoj - OPPI 

ROBOTRIO, s.r.o.
www.robotrio.cz

Šumperk Kovovýroba Výběrové řízení

DoBa spol. s r.o.

  Kovovýroba Inovace - OPPI

Ligma s.r.o.
www.ligma.cz

Vysoké Mýto Výroba plastů Inovace - OPPI
Linea Metal Chrudim s.r.o.
www.perfolinea.cz
 Chrudim Kovovýroba Eko - energie - OPPI

Optics Trade, spol. s r.o.
www.optics-nj.cz

Nový Jičín Optika Inovace - OPPI
obec Obědovice
www.obedovice.cz
Obědovice ( HK ) Polyfunkční dům Krajská dotace ( HK )
Wooden CZ, s.r.o. Lázně Bohdaneč PRV - II. výzva Podpora zakládání podniků
Radomír Hovorka Říčky v OH PRV - II výzva Rozvoj cestovního ruchu
Obec Bohuslavice
www.bohuslavice.cz
Bohuslavice PRV II. výzva Rozvoj vesnice
Institut Evropských Por.
www.topporadci.cz
Vysoké Mýto IEP, o.s. PRV - Vzdělávání a informace
AMD Konstrukt s.r.o.
www.stepkovace.cz
Chrudim Kovovýroba PRV - schválen
TEJKL s.r.o.
www.tejkl.cz
Potštejn Cestovní ruch PRV - schválen
ABM Real, a.s
www.felicity.cz
Špindlerův Mlýn Cestovní ruch PRV - schválen
Hostinský Tomaš
www.stalak.cz
Rychnov n. Kněžnou Cestovní ruch ROP - sveverovýchod       
Hanuš Kamil Černíkovice Cestovní ruch
Zpracovatelský průmysl
PRV - schválen
PRV - schválen
       

 

OPPP - Operační program průmyslu podnikání                       
OPPI - Operační program průmylu a inovace
OPRLZ -Operační program rozvoje lidských zdrojů
SROP - Společný regionální operační program
OPI - Operační program Infrastruktura
PRV - Program rozvoje venkova