First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Národní plán obnovy ČR

 • dotace až 70%
 • první výzvy září 2021
 • alokace 179 mld. (RRF) / 191 mld. (NPO)

Základní informace

Hlavní cíl Národního plánu obnovy (NPO) je oživení a podpora podnikání zasaženého pandemií COVID-19.  Zdroje z fondu Vám pomohou zmírnit dopady krize, podpoří digitalizaci vašeho podniku, zavedení inovací a dalších aktivit, které přispějí k ekonomickému růstu a tvorbě nových pracovních míst. 

 Jaké oblasti vašeho podnikání NPO podpoří?

 • Průmysl 4.0 a nové technologie
 • Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovace do podnikové praxe
 • Digitalizace podniků
 • Snižování spotřeby energie
 • Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie
 • Rozvoj čisté mobility
 •  Rozvoj cirkulární ekonomiky a recyklace a šetření vody
 • Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovace do podnikové prax

Jsme specialisté na dotace

Dění okolo Národního plánu obnovy sledujeme a vyhodnocujeme. Čas na přípravu se pomalu krátí a první podnikatelé již začínají skládat své projekty.Nenechte si ujít náskok před konkurencí a začněte konzultovat vaše plány již dnes.

Pro koho bude program určen?

 • Podniky všech velikostí (malé, střední i velké)

·         Podniky všech velikostí. 

·         Podniky po celé ČR, tedy i pro firmy působící v PraJa to bude časo