First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Míra spolufinancování:

 • méně rozvinuté regiony – 85 %
 • přechodové regiony – 70 % (ve 2014-2020 MRR)
 • přechodové regiony – 60 %
 • více rozvinuté regiony – 50 % (ve 2014-2020 PR)
 • více rozvinuté regiony – 40 %

Oblasti podpory:

 • podpora podnikového výzkumu a vývoje
 • nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích
 • nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
 • zavádění podnikových inovací
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
 • rozvoj průmyslu 4.0 
 • energetické úspory, nákup energeticky účinnějších a úspornějších technologií
 • získávání energie z obnovitelných zdrojů
 • rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids)
 • vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění 
 • pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.
 • systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby,
 • využívání druhotných surovin ve výrobě 
 • rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu