First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

Fotovoltaické systémy / elektrárny

Modernizační fond

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je instalace FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVe) pro zajištění prodeje eletřiny. Záměr je rozdělen na FVe do 1 MWh, a nad 1 MWh. 

Výše dotace:
Maly podnik:     80%
Střední podnik  70%
Velký podnik     60%
Přesnou výši dotace je možné vypočítat ve finančním nástroji dané dotace.
 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  01/2022
Příjem žádostí:    02/ 2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí vyrobenou energii prodávat do sítě či jiným odběratelům.
Fve nemůže být instalována na střechách podniků.

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org