First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

Fotovoltaické systémy / elektrárny

NPO

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je snížení energetické náročnosti provozu a výroby v podnicích, formou instalace FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ / ELEKTRÁRNY s/bez akumulace energie pro vlastní spotřebu či pro prodej. 
Podpořena bude výstavba fotovoltaických systémů a případně i bateriového uložiště.

Výše dotace:
Maly podnik 35% pro FVe a 50% pro bateriové uložiště
Střední podnik 35% pro FVe a 50% pro bateriové uložiště
Velký podnik 35% pro FVe a 50% pro bateriové uložiště

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  11/2021
Příjem žádostí:    11/ 2021

Specifika výzvy:
Může být podpořena i hybridní FVe, připojení do sítě, bez připojení do sítě či kombinace.
Fve musí být instalována na střechách podniků.
Pro žádost nemusí být vydáno stavební povolení a nemusí být ani Energetické posouzení.
 

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org