First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

INOVACE

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelé (výrobní a zpracovatelské podniky) k nákupu technologií, strojů a vybavení (HW, SW atd.) pro zavedení nové výroby. Zavedením nové výroby je míněna tzv. inovace produktu, tj. uvedení nového výrobku na trh, případě tzv. inovace procesu, tj. zavést ve výrobě nový proces výroby.

Výše dotace:
Malý podnik:     50% / 60%
Střední podnik  40% / 50%
Velký podnik     30% / 40%

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:     1Q/ 2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí doložit, že se jedná o nový ,,inovovaný" výrobek, jež má lepší technické či technologické vlastnosti, než obdobný běžný výrobek.

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org