First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

POTENCIÁL

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelé (výrobní a zpracovatelské podniky) při výzkumu či vývoji (VaV) nových produktů či procesů. Podpořen bude investiční nákup strojního vybavení (technologií, stroje, měření, SW či HW řešení) pro zajištění VaV v podnicích.

Výše dotace:
Malý podnik:     50% / 60%
Střední podnik  50% / 60%
Velký podnik     50% 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:    1Q/2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí doložit, že plánuje buď vývoj nebo výzkum nového produktu ,,inovace produktová", či procesu ,,inovace procesní. 

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek.   Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org