First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

APLIKACE

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelé (výrobní a zpracovatelské podniky) k experimentálnímu vývoji či aplikovanému výzkumu (VaV). Podnikatelé, jež mají v plánu vyvynout nový výrobek či zdokonalit stávající výrobek, mohou žádat o dotace na provozní náklady tj. mzdy vč. odvodů, služby, materiál, odpisy atd.. 

Výše dotace:
Malý podnik:     60% / 80%
Střední podnik  50% / 70%
Velký podnik     40% / 60%
Podpora je odvislá od spolupráce s vysokou školou či institucí jež zajišťuje VaV.

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:    1Q/2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí doložit, že se jedná o nový (inovovaný) výrobek, jež má lepší technické či technologické vlastnosti, než obdobný běžný výroběk. Výstup z projektu je jeden z těchto požadavků: ověřená technologie, patent, licence, užitný vzor apod. 

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org