First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

TECHNOLOGIE 

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelé (výrobní a zpracovatelské podniky) k nákupu technologií, strojů a vybavení (HW, SW atd.) pro zefektivnění stávající výroby, či zavedení nové výroby. 

Výše dotace:
Malý podnik:     50% / 60%
Střední podnik  40% / 50%
 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:     1Q/2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí míst součástí záměru již funkční systém řízení podniku ERP, či jej realizovat v rámci daného záměru. Náklady na ERP (nový či rozšíření) je způsobilé pro dotaci.

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org