First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

ÚSPORY ENERGIE

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelské subjekty v rámci snížení jejich energetické náročnosti (budov, provozů či výroby). Podpořeny budou investice (např. rekonstrukce), jež povede ke snížení spotřeby energií (např. elektrické energie, plynu, vody, atd.).

Výše dotace:
Malý podnik:     50% / 60%
Střední podnik  40% / 50%
Velký podnik     30% / 40%
 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:    1Q/2022

Specifika výzvy:
Podpořeny budou náklady například na:
- zateplení budovy
- výměna otvorových prvků (oken, dveří atd.)
- nové zdroje vytápění (OZE, tepelné čerpadlo, atd.)
- fotovolatické systémy pro výrobu energie
- akumulace energie
- modernizace osvětlovací soustavy - např. LED osvětlení
- rekuperační systémy
- chlazení / ohřev
- hospodaření s vodou
- kogenerační jednotky
- zavádění a modernizace systému měření a regulace
- využití odpadní energie ve výrobních procesech 
- atd.
 

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na: 
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org