First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

ELEKTROMOBILITA

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je zavádění prvků elektromobility v podnikateském prostředí. Podpora je zaměřena formou dotace na pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic. 

Výše dotace:
Malý podnik        30% / 40%
Střední podnik    25% / 35%
Velký podnik       20% / 30%
 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  01/2022
Příjem žádostí:    02/2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí na výstupu projektu doložit, že prodal, či ekologicky zlikvidoval běžné auto, jež nahrazuje právě tímto elektromobilem.

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek.  Kontaktuje nás na: 
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org