First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

DRUHOTNÉ SUROVINY

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelé v rámci tzv. CIRKURÁLNÍ EKONOMIKY. Podpora je zaměřena na pořízení strojů, technologií a investic jež povedou ke zpracování druhotných surovin.

Výše dotace:
Malý podnik      50% / 60%
Střední podnik  40% / 50%
 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:    1Q/2022

Specifika výzvy:
Druhotné suroviny (mimo odpady a komunální odpady), jež podnik chce zpracovat pro další využití, např. energetické či  materiální využití. 

Příkladem: 
Technologie lisování (např. špon) k získání chladící emulze, jež se bude znovu využívat v procesu výroby a k opětovnému využití brikety u dalších zpracovatelů.
Technologie drcení plastů z výroby pro např. vytvoření granulátů pro další využití v jiných procesech výroby.

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org