First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

 

NEMOVITOSTI

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelé (výrobní a zpracovatelské podniky) k rekonstrukci nemovitosti, jež je určena pro podnikání (výrobní, skladovací či administrativní budovy). Cílem je zefektivnit a zkvalitnit doprovodnou infrastrukturu výroby.

Výše dotace:
Malý podnik      50% / 60%
Střední podnik  40% / 50%

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:   1Q/ 2022

Specifika výzvy:
Musí se jednat o investici (rekonstrukci), ne o opravy.
Min. 500 m2 užitná plocha.
Lze provést i přístavbu max. však ve výši 100 % původní užitné plochy.
Lze provést i demolici a výstavbu nové haly, a to za předpokladu efektivnějšího vynaložení zdrojů.
Doprovodné investice např. oplocení, komunikace, odstavné prostory atd. jsou možné.

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org