First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit podnikatelé a municipality (obce, města, kraje atd.) k energetickému či materiálovému zpracování odpadů. Odpady typu komunální odpad, biologicko rozložitelný, či ostatní odpad a jejich přeměna na energii či materiál určený pro další zpracování. Investice může být do třídících, či recyklačních linek, drtících zařízení, lisů, svozové techniky, kontejnerových nádob, atd.  Dotace je možná buď z OPŽP či Národního plánu obnovy ČR.

Výše dotace:
Malý podnik     50% / 60%
Střední podnik  40% / 50%
Velký podnik     30% / 40%
Případně pro všechny dotace dle de minims 85%.

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:    1Q/2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí doložit analýzu tvorby odpadů ve spádové oblasti a povolení s nakládání s odpady.
Žádat je možné i v režimu de minimis, kde je dotace 85%. 
Podpora bude zaměřena na:
- biologicko rozložitelný odpad
- odpad pro další energetické využití (např. štěpky, brikety, peletky apod.)
- odpad pro další materiálové využití (např. granulát, pojivo apod.)
- kompostérny
- třídění odpadů apod. 

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org