First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

POTRAVINÁŘI - ND

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit velké podnikatelé a podnikatelé s obratem nad 50 mil. EUR a méně než 750 zaměstnanci, jež zpracovávají zemědělskou produkci a uvádějí na trh potavinářské produkty. Jedná se o podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Podpora je zaměřena do nákupu nových technologií pro zpracování. 

Výše dotace:
Velký podnik + podnik nad 50 mil. EUR obratu - dotace 50% (ZV)
 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  10/2021
Příjem žádostí:     od 4.1.2021 do 31.03.2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí být podnikatel zpracovávající zemědělské produkty a uvádějící je na trh (potravinář).
Žadatel musí splňovat finanční zdraví (rejting/rating).
Udržitelnost projektu do 31.12.2027
Realizace projetu od podání žádosti od 4.1.2022 do data 30.04.2023.

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org