First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

POTRAVINÁŘI - PRV

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je podpořit malé a střední podniky, jež zpracovávají zemědělskou produkci a uvádějí na trh potavinářské produkty. Jedná se o podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. 

Výše dotace:
Malý podnik      50%
Střední podnik  50%
 

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  1Q/2022
Příjem žádostí:     1Q/2022

Specifika výzvy:
Žadatel musí být podnikatel zpracovávající zemědělské produkty a uvádějící je na trh (potravinář).
Žadatel musí splňovat finanční zdraví (rejting) při záměru nad 2 mil.
 

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org