First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

EXPANZE

Cíl a zaměření programu:
Cílem tohoto programu je podpořit podnikatele formou zvýhodněného úvěru jež může být použit jak na investice (investiční), tak na provozní náklady (provozní úvěr). 

Parametry úvěru:
Úvěr lze použít na nákup investic (stroje, technologie, zařízení, stavební náklady).
Výše úvěru až 45 % z hodnoty záměru (zbytek běžná komerční banka).
Úrok 0 % p.a.
Dotace úroků u běžné komerční banky (u vybraných regionů)
Odklad splátek až 3 roky.
Splatnost úvěru 10 let.
Pro rodinné firmy ještě výhodnější (delší odklad splátek, až 4 roky). 
Žadatelé: podnikatelské firmy a společnosti  OSVČ (MSP).

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  běží
Příjem žádostí:     běží do 31.12.2022

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:  
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org