First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

 

 

DIGITÁLNÍ / VIRTUÁLNÍ PODNIK

Cíl a zaměření programu:
Cílem této dotace je zlepšení digitalizace v podnicích.

Výše dotace:
Maly podnik až 60%
Střední podnik až 50%
Velký podnik až 40%

Výzva a příjem žádosti o dotaci:
Výzva:                  03/2022
Příjem žádostí:    do 16.09.2022

 

Specifika výzvy:

Digitální transformace podniků (NPO)

S dotačním programem Digitální transformace podniků (DIGITÁLNÍ PODNIK) nakoupíte hardware a software do firmy o více než polovinu levněji. Např. servery, kancelářské počítače HW a Sw řešení, bezpečnostní systémy, QR čtečky či cloudové služby a modemy.

Základní informace

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

 

Na co můžete dotaci využít

Pořízení logistických a skladových technologií

·         automatizace skladu i včetně chytrého vysokozdvižného vozíku, pořízení úklidových robotů nebo strojů pro přepravu zboží,

·         sledování stavu zakázek.

Zvýšení vnitropodnikové konektivity

·         vlastní síť LAN včetně pořízení nebo posílení serverovny i sofistikovanějšího dohledového systému

·         výpočetní technika a chytré mobilní telefony (pouze jako doplňkové položky, nelze nakoupit jen toto),

·         docházkový systém (čtečky, rámy atp.),

·         zařízení pro distanční přístup (LTE a 5G modemy, switche, routery, headsety, šifrovací klíče, VPN aj.).

·         CAD/CAM systémy - licence

Pořízení Manažerského informačního systému nebo jiného komplexního software (např. ERP)

·         řídicí systém, který bude kompatibilní se všemi současnými informačními systémy žadatele a bude moci dále, i sám, zpracovávat a vyhodnocovat sbíraná data,

·         prvky SmartHome, měřící zařízení s možností aktivní regulace spotřeby (čidla) atp.,

·         systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI) nebo s rozšířenou realitou (VR).

Zvýšení kybernetické bezpečnosti

·         kompletní zpracování bezpečnostního auditu externí firmou

·         a zásadní změny v IT/ICT bezpečnostní politice včetně pořízení vhodného HW, SW (Firewall, server, …).

Pořízení SW s omezenou funkcionalitou

·         účetní SW, licence MS Office,

·         cloudové služby… .

 

Digitální podnik

Výše dotace: 0,5 – 15 mil. Kč,

výhody: můžete žádat i pokud jste již vyčerpali podporu de minimis*,

 

Virtuální podnik

Výše dotace: 500 tis. Kč – 5 mil. Kč,

výhody: mohou žádat i pražské firmy, velké firmy mohou žádat ve všech regionech.

 

Hlavní podmínky dotace

Projekt musí vést k zásadní změně výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu.

Čím více tzv. nových technologií bude součástí projektu, tím více bodů v hodnocení získáte (např. umělá intelingece nebo IoT, cokoliv vyššího než základní hardware a software).

 

Nezpůsobilé výdaje:

Výrobní technologie (ne však systém pro jejich řízení a zprávu ) CAD/CAM

Kontaktujte nás:
Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. Naše filozofie se neopírá o krátkodobé zisky, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. Kontaktuje nás na:
Mgr. Richard Andrle, MBA   mobil: +420 608 883 407    email: andrle@dotace.org