First International Company s.r.o.

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto, Česká Republika, tel.: +420 465 422 819, fax: +420 465 422 819, mobil: +420 608 883 407, web: www.ficfic.cz, www.dotace.org, www.eu-dotace.cz

First International Company s.r.o. First International Company s.r.o.

DOTAČNÍ TITULY PRO PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU

 

 

Podpora agroturistiky
V rámci této operace budou podporovány činnosti v oblasti agroturistiky. tj. malokapacitní ubytování a doprovodné aktivity v rámci cestovního ruchu.

Národní program cestovního ruchu
Národní program podpory cestovního ruchu je jedním z nástrojů implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2013 - 2020. Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k rozvoji cestovního ruchu pro všechny.V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu bude poskytována podpora formou systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele.