Drobečková navigace

FIC Consult s.r.o. > Aktuality > Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I

Udržitelné hospodaření s vodou – výzva ICílem výzvy je podpora opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

 Míra podpory: z celkových způsobilých výdajů:

  • Malý podnik: 60 %
  • Střední podnik: 50 %
  • Velký podnik. 40 %

Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I – API (agentura-api.org)