Drobečková navigace

FIC Consult s.r.o. > Aktuální výzvy > Cestovní ruch

Cestovní ruch

Dotační tituly pro podporu cestovního ruchu

Podpora agroturistiky

V rámci této operace budou podporovány činnosti v oblasti agroturistiky. tj. malokapacitní ubytování a doprovodné aktivity v rámci cestovního ruchu. 

 

 

Národní program cestovního ruchu

Národní program podpory cestovního ruchu je jedním z nástrojů implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2020 - 2023. Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k rozvoji cestovního ruchu pro všechny.V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu bude poskytována podpora formou systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele.