Drobečková navigace

FIC Consult s.r.o. > Aktuální výzvy > Průmysl

Průmysl

Dotační tituly pro podporu průmyslu

Spolupráce škol a firem

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků

 

 

 Termín výzvy: vyhlášena
Výše dotace: 70% pro malé podniky, 60% pro střední podniky

Inovace

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

 

Termín výzvy: 1Q 2024
Výše dotace: 45% malé podniky, 35% střední podniky

Digitalizace - digitální / virtuální podnik

Uvažujete o zvýšení digitální úrovně společnosti? Např. zavedením či rozšířením ERP systémů, MIS, MES, BI, měření, regulace, nový CAD/CAM, automatizace skladového hospodářství (např. samoobslužné systémy, věže atd.), kyber. zabezpečení atd. 

 

Termín výzvy: vyhlášena - příjem žádostí

Výše dotace: 40% pro malé podniky, 30% pro střední podniky

Technologie - MAS

Potřebujete získat nové výrobní kapacity (stroje/technologie/vybavení)? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Jste malým či středním podnikem? Jestliže ano, právě pro Vás je určen program Technologie.

 

Termín výzvy: vyhlášena - příjem žádostí

Výše dotace: 50% pro MSP 

Potenciál

Cílem programu je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Podporována je technologie pro vývoj, měření atd. 

 

Termín výzvy: vyhlášena - příjem žádostí

Výše dotace: až 50% pro MSP

Aplikace

Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru. Podpora provozních nákladů na VaV. Máte li nápad na nový výrobek či SW apod. a chcete jej vyvinout/vyrobit, je toto dotace právě pro Vás.

 

Termín výzvy: plánovaná na 1Q 2024

Výše dotace: až 85% (záleží na druhu projetu)

Úspory energie

Program účinného nakládání s energií, rozvoje energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů? Potom je právě pro Vás určen tento program.

 

Termín výzvy: plánovaná na 1Q 2024

Výše dotace: až 75% pro malé podniky, 65% pro střední, 55% VP

Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Program Obnovitelné zdroje energie se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů energií. Jeho cílem je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Program je určený pro podniky všech velikostí. Malé vodní elektrárny, bioplyn, FVE, větrné elektrárny atd.

 

 

 

 

 

Termín výzvy: vyhlášena

Výše dotace: až 85% 

Oběhové hospodářství

Předmětem výzvy je pořízení technologií pro zlepšení oběhového hospodářství vně podniku. Podporovány jsou aktivity pro snížení materiálních vstupů ve výrobě, zvýšení recyklovatelnosti výrobků, zlepšení cirkurálního oběhu výrobků atd. Výše dotace až 60%. Podporováno je nákup technologií.

 

Termín výzvy: vyhlášena

Výše dotace: 40% VP, 50% SP, 60% MP

Udržitelné hospodaření s vodou

Výzva podporuje efektivnější využívání vody v podnicích. Je zacílena na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

 

Termín výzvy: vyhlášena

Výše dotace: 40% VP, 50% SP, 60% MP

Technologie průmysl 4.0

Podpora MSP prostřednictvím pořízení nových moderních strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb. Cíl projektu je digitalizovat, automatizovat a robotizovat výrobu.

 

 

 

Termín výzvy: vyhlášena

Výše dotace: od 35% do 60% dle regionu a velikosti podniku

Fotovoltaika OPTAK/Modernizační fond

Tyto dotace jsou zaměřeny na instalaci fotovoltaických systémů (příp. i bateriového systému - akumulace). Podporovaný jsou střešní instalace (na budovách) s jedním připojením do sítě (MPO - OPTAK) a nebo střešní instalace s min. 2 mi připojovacími místy (SFŽP - MF) a nebo instalace FVe na pozemcích (SFŽP - MF).

 

MPO - OPTAK

Termín výzvy: pán na leden 2024

Výše dotace: až 35% (bateriový systém 50%)

 

SFŽP - Modernizační fond

Termín výzvy: plán leden 2024

Výše dotace: až 60% dle Regionální mapy podpory