Drobečková navigace

FIC Consult s.r.o. > Aktuality > Spolupráce škol a firem - dotace až 70%

Spolupráce škol a firem - dotace až 70%Výzva

Vyhlášena

Výše dotace

70 % pro malé podniky

60 % pro střední podniky

min. dotace 0,5 mil. Kč – max. 10 mil. Kč

Cíle

Zavedení praktického vyučování ve firmě.
Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.

Způsobilé výdaje:

A) Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):
• zařízení, stroje
• nezbytné sítě, drobné stavební úpravy

B) Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:
• drobný hmotný majetek
• nábytek
• hardware a software
• materiál nezbytný pro výuku

C) Neinvestiční náklady:
• smluvní plnění instruktorů a lektorů
• služby koordinátorů vzdělávání
• provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

Omezení:

·  Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

·  Výstavba a rekonstrukce nemovitosti
nejsou způsobilým výdajem.

·  Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.

Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

I. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).

II. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování).

·  Za každý rok realizační fáze se musí praxe účastnit minimálně 2 účastníci vzdělávacích akcí.

·  Minimálně 3 účastníci v případě projektů, které mají povinnost doložit formulář finanční analýzy.

·  Minimálně 5 účastníků v případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč.

·  Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.