Drobečková navigace

FIC Consult s.r.o. > Aktuality > Digitalizace ve firmách - dotace až 40%

Digitalizace ve firmách - dotace až 40% 

Výzva

Vyhlášena

Výše dotace

40% pro malé podniky, max. 5 mil. Kč

30% pro střední podniky, max. 5 mil. Kč

Cíle

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

Způsobilé výdaje:

Nákup nevýrobní technologie, sítě, SW a HW řešení, ERP atd. atd.

Na co můžete dotaci využít:

Pořízení logistických a skladových technologií

·         automatizace skladu i včetně chytrého vysokozdvižného vozíku, pořízení úklidových robotů nebo strojů pro přepravu zboží,

·         sledování stavu zakázek.

Zvýšení vnitropodnikové konektivity

·         vlastní síť LAN včetně pořízení nebo posílení serverovny i sofistikovanějšího dohledového systému

·         výpočetní technika a chytré mobilní telefony (pouze jako doplňkové položky, nelze nakoupit jen toto),

·         docházkový systém (čtečky, rámy atp.),

·         zařízení pro distanční přístup (LTE a 5G modemy, switche, routery, headsety, šifrovací klíče, VPN aj.).

·         CAD/CAM systémy - licence

Pořízení Manažerského informačního systému nebo jiného komplexního software (např. ERP)

·         řídicí systém, který bude kompatibilní se všemi současnými informačními systémy žadatele a bude moci dále, i sám, zpracovávat a vyhodnocovat sbíraná data,

·         prvky SmartHome, měřící zařízení s možností aktivní regulace spotřeby (čidla) atp.,

·         systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI) nebo s rozšířenou realitou (VR).

Zvýšení kybernetické bezpečnosti

·         kompletní zpracování bezpečnostního auditu externí firmou

·         a zásadní změny v IT/ICT bezpečnostní politice včetně pořízení vhodného HW, SW (Firewall, server, …).

Pořízení SW s omezenou funkcionalitou

·         účetní SW, licence MS Office,

·         cloudové služby… .