Drobečková navigace

FIC Consult s.r.o. > Aktuality > Úspory energie - dotace až 70%

Úspory energie - dotace až 70%Výzva

Vyhlášena

Příjem žádosti

do 11/2023

Výše dotace vlastní záměr:

50% pro malé podniky,

40% pro střední podniky

Cíle

Snížení energetické náročnosti provozu, budovy, výroby

Způsobilé výdaje:

·       Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

·       zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

·       modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

·       modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)

·       realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)

·       využití odpadní energie ve výrobních procesech

·       snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

·       instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

·       instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

·       instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Seznam energetických specialistů zde: https://www.mpo-enex.cz/experti/  Vybrat s oprávněním dělat Energetický audit (posudek).

Ostatní:

V projektu musíte mít vyjasněné majetkoprávní vztahy, tj. buď být vlastníky, příp. nájemní smlouva na dobu udržitelnosti, (tj. 5 let) vč. souhlasu s realizací.